Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund

Dato: 02.05.2023

Høringssvaret fra Norsk Fysioterapeutforbund følger som vedlegg.

Vedlegg