Høringssvar fra Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS