Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen