Høringssvar fra Nasjonalt nettverk i helsetjenesteforskning