Høringssvar fra Stiftelsen Verdighetsenteret

Dato: 02.05.2023

Høringsuttalelse NOU 2023: 4

Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Fra Stiftelsen Verdighetsenteret

Vedlegg