Høringssvar fra Nasjonalt senter for e-helseforskning