Høringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen

Dato: 02.05.2023

Vedlagt finnes vårt

Høringsinnspill til rapport NOU 2023.4, «TID FOR HANDLING!»

Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

i .pdf-format

Med hilsen

Bente Odner og Randi Werner-Erichsen

Vedlegg