Høringssvar fra Sykehusapotekene

Dato: 01.05.2023

Veldagt følger høringssvar på

Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

fra Sykehusapotekene i Nord, Midt og Sør-Øst

Vedlegg