Høringssvar fra Karlsøy kommune

Dato: 19.04.2023

NOU 2023 : 4 Tid for Handling.

Vedlagt høringssvar fra Karlsøy kommune.

Vedlegg