Høringssvar fra Voksne med medfødt hjertefeil

Dato: 02.05.2023

Fra Voksne med medfødt hjertefeil

Høringssvar - NOU 2023:4 Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) er en interesseorganisasjon for personer fra 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil. Medfødt hjertefeil er den hurtigst voksende pasientgruppen i den vestlige verden, ikke minst fordi stadig flere med de mest komplekse medfødte hjertefeilene overlever og når voksen alder.

VMH ønsker med dette å stille oss bak høringssvar sendt dere fra Unge Funksjonshemmede.

Vi ønsker særlig å vektlegge uttalelsen vedrørende kapittel 8 – Oppgavedeling. Her omtales viktige aspekt som gjelder behov for at helsevesenet arbeider mer tverrsektorielt med psykisk og somatisk helse. Behovet for helsekompetanse og mestring, samt bekymring rundt å legge mer ansvar for lærings- og mestringskurs til brukerorganisasjonene belyses også godt her.

Vi vil også fremheve viktigheten av det ADHD Norge poengterer under sin overskrift Effektivisering eller ansvarsfraskyvning. Her presenteres viktige poeng og problemstillinger rundt frivillighetens rolle og ansvarsfordeling.

Med vennlig hilsen

Kari Anne Pedersen Marit Haugdahl

Styreleder Informasjonsansvarlig