Høringssvar fra Hjartdal kommune

Dato: 21.04.2023

Hjartdal kommune gir følgende høringsuttalelse til Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4 – Tid for handling:

Hjartdal er i hovedsak enige i det som foreslås, og vil peke på følgende:

Arbeidstid

Hjartdal kommune mener at økt grad av heltid er viktig for ha bærekraftige helse- og omsorgstjenester framover. Kommunen støtter også forslaget om å fastsette bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid i de sentrale tariffavtalene.

Kompetanse

Hjartdal kommune støtter Helsepersonellkommisjonens forslag til tiltak om et utvida tilbud om kompletterende utdanning for personer med helseutdanning fra land utenfor EØS. Hjartdal mener også at det er avgjørende viktig med vekst i studieplasser til helse- og sosialfaglige utdanninger, og at disse legges ute i distriktene framfor i sentrale strøk.

Prioriteringer

Hjartdal kommune mener at strengere prioritering er nødvendig for at man framover skal kunne yte forsvarlige lovpålagte helse- og omsorgstjenester. Hjartdal støtter også kommisjonens forslag om at konsekvensene for personellbehovet innføres som krav til utredninger av foreslått politikk på helse- og omsorgsområdet.

Digitalisering

Hjartdal kommune støtter Helsepersonellkommisjonen sitt forslag om å prioritere personellbesparende teknologi og utvikle tiltak for å styrke den digitale kompetansen i helse- og omsorgstjenestene.

Oppgavedeling

Hjartdal kommune mener det er riktig og viktig å intensivere arbeidet med oppgavedeling og god organisering i helse- og omsorgstjenestene. Sjukepleiere kan utføre noen oppgaver som leger gjør, helsefagarbeidere kan utføre oppgaver som sjukepleiere gjør. Det er også viktig å fordele oppgaver til annet personell der det ikke er behov for helsefaglig kompetanse