Høringssvar fra Sør- Odal kommune

Dato: 02.05.2023

Sør- Odal kommune opplever som andre kommuner, store utfordringer innen rekruttering av nødvendig og kompetent helsepersonell. Helsepersonellkommisjonens rapport er etterlengtet. Det oppleves at rapporten kun i noen grad møter mandatet som ble gitt kommisjonen. Den møter heller ikke forventningene om å skissere tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde personell i helse og omsorgstjenestene i hele landet på kort og lang sikt. Det anses som viktig at Sør- Odal kommune sender høringssvar på NOU 2023:4. Imidlertid har ikke kommunen hatt kapasitet til å skrive egen høringsuttalelse, og få den behandlet innen fristen. Kommunene i Kongsvingerregionen samhandler på mange områder, og Sør- Odal kommune støtter Kongsvinger kommunes høringssvar.

Vedlegg