Høringssvar fra Gjøvik kommune

Dato: 02.05.2023

Vedlagt er høringssvaret som sendes fra helseregion Gjøvik- Hadeland (Kommunene Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner)

Gjøvik kommunestyre har den 27. april 2023 vedtatt noen avsluttende presiseringer som er tatt inn på slutten av dokumentet fra helseregionen.

Utvalg for helse, omsorg og velferd i Gjøvik vedtok egen høringsuttalese den 23. mars 2023, se eget vedlegg

Vedlegg