Høringssvar fra Eldrerådet Melhus kommune

Dato: 02.05.2023

Melhus eldreråd har følgende bemerkninger:

Hva kan skape helse og omsorg med de ressurser Melhus kommune i dag innehar? Mange tjenester desentraliseres, og stadig flere oppgaver faller på pårørende. Hva med de som ikke har pårørende?

Jf videreføring av det veivalget Melhus kommune har lagt. Det trengs en holdningsendring jf kompetanse og utdanning. Stort forventningspress jf høyere utdanning fremover, men trenger man flerårig høy utdannelse for å inneha den kompetansen som etterspørres, og kunne bidra? Man trenger først og fremst mennesker som er interessert i slik type oppgaver.

Dette handler ikke bare om eldreomsorg. Det er mange grupper som trenger oppmerksomhet, og kommunen skal være varsom så ikke grupper/ mennesker blir satt opp mot hverandre.

Skjønner innbyggere hva som venter i kommende år fremover? Folk engasjerer seg ikke like mye mer.