Høringssvar fra Melhus kommune ungdomsrådet

Dato: 02.05.2023

Innspill fra Ungdomsrådet til HØRINGSUTTALELSE- NOU 2023:4 Tid for handling, Personell i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

-Ungdom kan bistå eldre med diverse jobber for å avlaste sykepleierne

og omsorgsarbeider. De kan starte før de er 16 år.

-Unge kan bistå hjemmesykepleien med oppgaver som ikke det er behov for fagfolk på mens hjemmesykepleien utfører det andre. Billigere med ungdom i arbeid.

- Flere ting kan automatiseres med teknologi.

- Ungdom må bli tatt på alvor når de ønsker jobb – men det må sjekkes om de faktisk ønsker å jobbe med dette og ikke bare kommer for lønna.

- Sykefravær på videregående utover 10 % regelen bør ungdom kunne bekrefte selv og ikke legen. Koster også penger for legebesøket.

- Flere legebesøk kan taes på videosamtaler eller hos helsesykepleier.

-Barn og unge må lære mer om psykisk helse og at livet ikke bare består av gode dager men at det er ups and downs og at det er normalt uten at det handler om en alvorlig psykisk lidelse. Man trenger ikke psykolog og man er ikke deprimert, det er normalen.

- Barn og unge må lære tidlig om hvordan de skal håndtere de «dårlige» dagene. Hvordan de skal stresse mindre.

- Gi barn og unge hjelp tidlig i forhold til psykisk helse.

-Barn og unge må engasjeres mer i utviklingsarbeidet for å få nye uredde ideer til hvordan tenke nytt.

-Organisere mer treff mellom unge og gamle.

-Kollektiv for eldre med felles stue der de selv kan leie inn tjenester som hjemmesykepleie osv.

- Ungdom må bistå eldre med opplæring i enkle digitale ting -skolene må organisere eldretreff flere ganger i året. Da kan de lære de eldre ulike ting for å holde de oppdatert slik at de kan greie seg lengre hjemme.

- Vi må lære barn og unge at de må ta mer vare på sine foreldre og besteforeldre slik at vi får en dreining bort fra at det er det offentlige sin oppgave. Dette må inn i skolen.

- Bruk erfaring fra folk som bor i Norge som har en annen kulturell bakgrunn til lære hvordan å ta vare på våre eldre/familien.

Med hilsen

Melhus Ungdomsråd

17.april 2023