Høringssvar fra Øyvind Nergård

Dato: 07.02.2023

Jeg tror det gir et veldig misvisende bilde når rapporten benytter registrerte timer til å vurdere legers arbeidsbelastning. Og det å sammenligne det med hva leger selv har innrapportert i en undersøkelse noen år tilbake, og konkludere med en nedgang i arbeidsvelastning blir mest sannsynligvis veldig feil.

Det er mange sykehus og avdelinger hvor man hører "her fører vi ikke overtid", hvor man bevisst eller ubevisst utnytter legers samvittighet og frykten for en dårlig referanse i et arbeidsmarked preget av vikariater frem til man er overlege.