Høringssvar fra Direktoratet for e-helse

Dato: 02.05.2023

Direktoratet for e-helse har følgjande høyringsuttale til NOU 2023:4 Tid for handling- Helsepersonellkommisjonen

Vedlegg