Høringssvar fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering - SKDE