Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 02.05.2023

Se vedlagt høringsuttalelse fra Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Vedlegg