Høringssvar fra Fjordane interkommunalt politisk råd