Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Dato: 28.04.2023

Vedlagt følger høringsvar fra Oslo universitetssykehus HF.

Vedlegg