Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Dato: 02.05.2023

Motta Hovedorganisasjonen Virke sitt høringssvar til NOU 2023:4 Tid for handling.

Vedlegg