Høringssvar fra Rana Kommune

Dato: 02.05.2023

Formannskapet i Rana kommune vedtok enstemmig vedlagte høringsuttalelse i sak 31/2023 2.5.23.

Vedlegg