Høringssvar fra Tromsø Arbeiderparti, ved seniorpolitisk utvalg.

Dato: 29.04.2023

Vedlegg