Høringssvar fra Norsk Manuellterapeutforening

Dato: 01.05.2023

Høringsuttalelse fra Norsk Manuellterapeutforening, se vedlegg.

Vedlegg