Høringssvar fra Foreningen JAG

Dato: 02.05.2023

Foreningen JAG avgir med dette sitt høringssvar til NOU 2023:4 "Tid for handling".

Vedlegg