Høringssvar fra Tannhelsesekretærenes Forbund

Dato: 26.04.2023

ThsF takker for muligheten til å sende inn høringsvar på NOU 2023: 4 tid for handling fra Helsepersoenllkommisjonen.

Høringssvarer ligger som vedlegg.

Vedlegg