Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 454267

Dato: 25.04.2023

Som sykepleier vil jeg påpeke at sentral avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid vil kunne gi uheldige utfall for det lokale partsamarbeidet. For å kunne møte fremtidens utfordringer med rekruttering er både arbeidsgiver og arbeidstaker avhengig av å kunne avtale lokale tilpasninger.

Mindre medbestemmelse og mer ubekvem arbeidstid vil ikke gjøre det

lettere å rekruttere og beholde helsepersonell. Ved en sentral avtale vil ikke partene lenger være like og vil gi arbeidsgiver for stor makt i utarbeidelsen av arbeidstidsbestemmelsene.