Høringssvar fra Helse Møre og Romsdal HF

Dato: 02.05.2023

Helse Møre og Romsdal HF viser til invitasjon til å inngi høringssvar til NOU 2023:4 : "Tid for handling". På vegne av foretaket vedlegges høringssvar som .pdf.

Vedlegg