Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse ( NK LMH)

Dato: 02.05.2023

Vedlagt innspill fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Vi takker for muligheten til å gi innspill og ser frem til å følge arbeidet i fortsettelsen.

Mvh

Siw Bratli

Leder ved NK LMH

Vedlegg