Forsiden

Høringssvar fra NHO Service og Handel

Dato: 15.03.2021

Vedlagt i PDF følger vår høringssuttalelse til NOU 2020/13. Private aktører i velferden.

Mvh

Torbjørn Furulund

Bransjedirektør
Helse og Velferd
NHO Service og Handel

Vedlegg