Høringssvar fra Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet)