Forsiden

Høringssvar fra Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel

Dato: 15.03.2021

Viser til vedlagte høringssvar fra bransjeforeningen Arbeid & Inkludering.

Vedlegg