Forsiden

Høringssvar fra Norlandia Health & Care Group (NHC)

Dato: 15.03.2021

Norlandia Health & Care Group AS (NHC) er glade for det grundige arbeidet Velferdstjenesteutvalget har gjort og støtter i all hovedsak opp om dets konklusjoner. Det er bra at det gjennom utvalgets arbeid er kommet mer fakta om velferdstjenestesektoren, og at rapporten slår fast at penger bevilget til velferd faktisk blir til velferd og at fortjenestene i sektoren ikke er urimelige. Gitt det politiske ordskiftet, er det bra at utvalget konstaterer at de private kommersielle selskapene er transparente og driver etter gyldige forretningsvilkår med normale marginer.

Høringssvaret er vedlagt.

Vedlegg