Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund

Dato: 01.02.2022

Hei,

Vedlagt følger et felles høringssvar fra FFO, HLF og NBF.

Vennlig hilsen

FFO

Cato Lie

Seniorrådgiver

Vedlegg