Høringssvar fra FONO

Dato: 07.02.2022

Til: Kultur og likestillingsdepartementet

postmottak@kud.dep.no

Høring av NRK-plakaten

FONO er en forening som organiserer norske plateselskaper. Vi representer ca 170 norskeide virksomheter som utgir musikk.

FONO representerer sine medlemmer i Gramo og Norwaco, og har en egen avtale med NRK om bruk av musikk innkopiert i deres TV-programmer.

NRK har et særlig ansvar for å formidle norsk og samisk kultur og musikk. Dette blir ennå viktigere i et algoritmedrevet strømmemarked der norsk musikk taper markedsandeler.

Vi ber om at NRK plakaten blir mer forpliktende når det gjelder det journalistiske dekning av bredden av sjangre og nisjer i den norske musikkulturen. Vi mener at spesialprogram med NRKs høye journalistiske nivå og teft er samfunnsmessig svært verdifullt for å kontekstualisere kontemporær musikk. Ved å vurdere og kritisere musikken seriøst, vil NRK inspirere og stimulere ambisjonsnivået til nye generasjoner med identitetsskapende musikere, og bidra til å gi norske kunstnere den oppmerksomhet de fortjener.

TIL NRK-PLAKATENS §35:

NRK-plakaten stiller særlige krav til bruk av norsk musikk. FONO mener at krav om bruk av norsk musikk bør gjelde alle kanaler og plattformer.

FONO henviser til Medietilsynets uttalelse i deres rapport ‘NRKs bidrag til mediemangfoldet publisert 29. november 2021, sitat:

‘Kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk. NRK bør i sine sjangerspesifikke musikk-kanaler, NRK Klassisk og NRK Jazz, fortsette å legge vekt på norske komponister og utøvere/musikere og jobbe for å øke andelen norsk musikk i NRK Klassisk og NRK Jazz.’

På denne bakgrunn ber vi om at kravet om 40% norsk musikk presiseres til å gjelde alle NRKs radiokanaler. Vi tror også det er hensiktsmessig å legge til en linje om at norskandelen skal fordeles jevnt utover døgnet, slik at vi ikke ender med en situasjon der norskandelen innfris gjennom for eksempel automatisk programmering på natten.

Videre bør lignende krav om norskandel gjøres gjeldende for NRKs egne TV-produksjoner og produksjoner som gjøres på oppdrag fra NRK. Siden en betydelig del av sendeflaten på TV er innkjøpte utenlandske produksjoner, ber vi om at det stilles krav om 75% norskandel for NRKs egne produksjoner. Vi vil her også vise til høringsuttalelsen fra Kunstnernettverket.

Nåværende formulering av NRK-plakatens §35:

NRK skal bidra til å fremme nye talenter og lokale artister. Minst 40% av musikken som spilles på NRK P1, P2 og P3 skal være norsk, med vekt på norskspråklig eller norsk komponert musikk. NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk.

Forslag til ny formulering av NRK-plakatens §35:

Minst 40 % av musikken som spilles på alle NRKs radiokanaler skal være norsk, og kravet gjelder både norske utøvere og komponister, med vekt på norskspråklig eller norsk komponert musikk. I NRKs egne tv-produksjoner, og produksjoner på oppdrag fra NRK for TV og NRKs øvrige plattformer, skal minst 75 %. av musikken være norsk. NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk.

TIL NRK-PLAKATENS §37

FONO mener at NRK ikke oppfyller kravet om tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet på en tilfredsstillende måte, og vi foreslår at det stilles tydeligere krav til NRKs krav til tilgjengeliggjøring av hele arkivet.

Plakaten må tydeliggjøre hva som ligger i begrepet – «så langt det er praktisk og juridisk mulig … … være tilgjengelig for viderebruk», slik at formuleringen sikrer at hele NRK-arkivet blir gjort tilgjengelig og at rettighetshavere får rimelig vederlag.

Vi viser her også til NORWACOs høringsuttalelse om samme paragraf.

Vi takker for anledningen til å komme med innspill.

For FONO

Erik Brataas

Daglig leder

Vedlegg