Høringssvar fra Erlend Bakke

Dato: 07.02.2022

Svartype: Med merknad

Til Kulturdepartementet

Eg har lagt ved høyringsfråsegna mi om NRK-plakaten.

Elles dette til vitring: Departementet ser helst at høyringsfråsegnene i denne høyringa vert sende inn som tekstar i akkurat det skjemaet eg skriv i her, men når eg freistar å lima inn teksten min her, vil skjemaet av ein eller annan grunn ikkje ha noko av noka innliming av tekst. Difor sender eg fråsegna mi i vedlegget.

Venleg helsing

Erlend Bakke

Vedlegg