Høringssvar fra Jostein Bjerga

Dato: 19.01.2022

Svartype: Med merknad

Ønsker følgende oppfylt av kanalen:

Ang. Midt-Østen og Israel: Balansert journalistikk ønskes- som får fram så langt som mulig objektiv informasjon om partene i konflikter- især konflikten mellom palestina-araberne og Israel. Det formidles for ofte informasjon som kun går en vei- dvs. til fordel for palestinerne og at det som regel alltid er Israel det er noe galt med- NRK synes å være preget av antisemittisme- og om så er tilfelle, er det er ikke verdig for en statskanal!

Ang. kjønnsdysfori-kjønnskamp: Der har vært/ er for mange innslag som synes å fremme utglidning på det seksuelle området/ samliv- dvs. til fremme for homofilt-lesbisk samliv, til fremme for den rådende tanke om at der er flere kjønn enn to, en kan endre kjønn ved operative inngrep, barna må få velge selv i tidlig alder etc. Dette er etter min oppfatning en utilbørlig påvirkning av folket, særlig barn og ungdom- her må samfunnet kunne kreve stor varsomhet av kanalen.

Ang. mangfold i samfunnet: NRK ser ut til å arbeide for størst mulig grad av mangfold og integrering i samfunnet av våre nye landsmenn. Jeg har ingenting imot at det kommer innvandrere til landet som virkelig trenger hjelp og asyl. Men NRK synes å ha fått en slagside, bevisst eller ubevisst, for å heie fram fremmede kulturer. Det kan vi se ved at det blir flere og flere programmer som utdyper andre kulturer og livsanskuelser, og det blir flere og flere ansikter på skjermen som tydeligvis ikke har sitt opphav i Norge! Jeg vil oppmuntre kanalen til i sterkere grad å framheve den gode norske kulturen og de norske verdiene- i integrasjonens navn- det vil trolig hjelpe de som virkelig vil bli gode norske borgere å forstå det norske folket og de norske samfunnskriteriene. Enkelt og greitt- jeg vil ha en norsk kanal, ikke en internasjonal!

Ang. nyhetsformidling generelt: Det virker som om NRK har kun en vinkling på tilfanget og utvalget av nyhetsstoff, og dette heller stort sett til den såkalte "venstresiden", slik jeg oppfatter det. Til tider vies også veldig mye tid på Dagsrevyen til mindre viktige nyheter istedet for å bruke tid på hendinger som virkelig betyr noe for verden og Norge. Av og til heller det vel mye over i det som jeg nesten vil kalle sosialpornografi- hvor publikum litt for ofte gjennom intevjuer presenteres for personer og hendinger som trolig oftest angår et fåtall.

Ang. sportsnyheter: Og hvorfor MÅ nyhetssendingene alltid ha et større innslag med sport- hvor vi får høre hvordan utøverne kjenner seg etter å ha brukket en tå??? eller endeløse diskusjoner innen Idrettsforbundet- det ville klart seg med korte notiser her. Samle heller idretten i egne sendinger for de interesserte, også til hverdags! Mange av oss trenger ikke denne stadige detaljinformasjonen!

Ang. debattprogrammer og dypere journalistikk: Jeg vil gi ros til NRK for Debatten og den friske Fredrik Solvang, og håper at denne typer programmer både beholdes og videreutvikles.

Selv om NRK har sendinger som U-riks-, som er bra, så savner jeg journalistikk som generelt graver dypere i nyhetene- som oftere stiller spørsmål om hvorfor, som går styresmaktene på klingen ang. mer ømtålelige tema som korona-håndteringen, innvandring, kjønnskamp m.m. Det blir av og til for taust, og de kritiske spørsmålene uteblir, slik at vi får kun en ensidig framstilling av begivenhetene. Eksemplet kan være den ensidige fokuseringen på Trump, mens når Biden tok over, ble det helt taust- og det finnes ingen feil med den karen, tydeligvis, slik vi kan forstå NRK's formidling. Balanse savnes! Her er det stort utviklingspotensiale, etter min oppfatning.

La oss få et mer balansert, ransakende og forskende NRK mht. hva som skjer i landet og i verden!