Høring om Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Høringssvar fra Akademiet for yngre forskere

Høringsuttalelse fra Akademiet for yngre forskere - Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Dato: 30.10.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg