Høringssvar fra Norges Skogeierforbund

Dato: 15.12.2020

Norges Skogeierforbundet støtter departementets forslag til forskrift som innebærer at den lovhjemlete plikten til å innbetale FoU-avgiften blir opphevet.