Høring av ny forskrift om innsyn i aksjeeierboken, aksjeeierregisteret og forvalterregistrerte aksjer

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til ny forskrift om innsyn i aksjeeierboken, aksjeeierregisteret og forvalterregistrerte aksjer på høring. Forslagene er en del av regjeringens arbeid med å sikre større åpenhet om aksjeeiere. Det har vært en betydelig teknologisk utvikling siden dagens forskrift om innsyn i aksjeeierboken ble vedtatt i 1976, og det foreslås en ny forskrift for å gjøre det enklere å få tilgang til aksjeeierinformasjon.

Status: På høring

Høringsfrist: 06.09.2024