Høringssvar fra Bedriftsforbundet

Høringssvar - Ny modell for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsmodell

Dato: 24.11.2015

Svartype: Med merknad

Vennligst se vedlagte høringssvar, som er på to sider.

Vedlegg