Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Høring Ny modell for avgifts- og gebyrfinansiering

Dato: 03.11.2015

Svartype: Uten merknad

Vedlagt følger høringssvar.

Vedlegg