Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Ny modell for gebyr- og avgiftsfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Dato: 19.11.2015

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Vedlegg