Høringssvar fra Sjømat Norge

Ny modell for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Dato: 24.11.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagt brev med Sjømat Norges høringssvar.

Vedlegg