Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Ny modell for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Dato: 24.11.2015

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.