Høringssvar fra Norges forskningsråd

Dato: 21.06.2022

Svartype: Med merknad

Forskningsrådet takker for muligheten til å gi innspill til ny pengespillforskrift. Det er viktig at regulering av pengespill er opptatt av å fremme trygghet, dempe mulige skadevirkninger og er basert på kunnskap. Det er derfor positivt at det henvises til forskning flere steder i forskriften. Forskning kan bidra til å gi et kunnskapsgrunnlag for å forebygge negative effekter av pengespill, både på samfunnet og på enkeltindivider.

Selv om Forskningsrådet gjennom mange år har fått midler av Kultur- og likestillingsdepartementet for å finansiere forskning om spillproblemer, er det fortsatt behov for mer forskning på pengespillreguleringer, spilladferd og atferdsregulerende virkemidler. Det er viktig at endringer som f eks ny pengespillforskrift følges opp med forskning og evalueringer.