Høringssvar fra Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Dato: 23.06.2022

Svartype: Uten merknad