Høringssvar fra Arne Osnes

Dato: 09.06.2022

Svartype: Med merknad

Forslaget med maks salgstall 5. mill. kr for den enkelte bingokonsesjon er for lavt. Bingo er for flere lokalradioer en vesentlig inntekt, og avgjørende for løpende driftsøkonomi for radioen.

Etter oppdeling i DAB-områder er det ganske store geografiske områder som dekkes av den enkelte konsesjon. For lav grense for årlig omsetning vil både svekke muligheten for lyttere til å delta på bingosåillene, og det vil svekke radikanalens økonomsike situasjon.

Hensikten med å sette grense synes å være at enkelte lokalradioer ikke skal kunne drive bingo med nedslagsfelt i store områder utenfor sin egen konsesjon. Dette er et godt grunnlag for å sette øvre grense, men grensen er satt klart for lavt.

Det vil være nødvendig å kunne selge bingoblokker for trolig 8 mill. kr for den enkelte konsesjon/bingotillatelse.

Vi håper øvre grense blir hevet.

Mvh Radio Bø SA

Arne Osnes, styreleder