Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 07.01.2022

Vedlagt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg